0242 237 50 75

Dayanışma Yaşatır

WhatsApp Image 2023-02-16 at 20.05.15

Değerli Meslektaşlarımız;

Karşı karşıya kaldığımız felaket sonrası şu an için yaklaşık 45 bin civarında yurttaşımız deprem bölgesini terk ederek Antalya iline gelmiş ve çeşitli otel, yurt, misafirhanelere yerleştirilmiş bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerimizin depremzedelerin yerleştiği mekanlara gerçekleştirdikleri ivedi ziyaretler sonucu yapılan ön değerlendirmelerde düzenli, etkili sağlık hizmetlerine erişim sıkıntısı yaşandığı gözlemlenmiştir.

Bu nedenle sahada yaşanan eksiklikleri, gereksinimleri saptamak, çözümün bileşeni olmak, çözülemeyen sorunlar için demokratik haklarımızı kullanarak toplumsal farkındalığı artırarak güç oluşturmak gerekliliği söz konusudur. Bu amaçla depremzedelerin yerleştirildiği kurumlara ziyaretler düzenlemeyi planladık. Program oluşturulabilmesi amacıyla, ziyaretlere katılabilecek gönüllü meslektaşlarımızın 22 Şubat 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Antalya Tabip Odası sekretaryasının 0.242.237 50 75 ve 0.535.334 46 66 nolu telefonlarından isimlerini bildirmelerini bekliyoruz.

Dayanışma Yaşatır!

Antalya Tabip Odası