0242 237 50 75

Dayanışma Zamanı

emekli-sen-ikramiye

Tüm Emekliler Sendikası ülke genelinde eşzamanlı olarak “Bayram harçlığı değil güncel ikramiyemizi verin” talebiyle alanlara çıktı.

Tüm Emekli Sen Antalya Şubesinin Attalos Heykeli önünde gerçekleştirdiği eyleme katılarak Antalya Tabip Odası olarak dayanışma duygularımızı ilettik.

Bütün emekliler gibi emekli hekimlerde ekonomik ve sosyal sorunlar yaşıyor. Emekli hekimlerin büyük bir kısmı yoksulluk sınırın altında maaş alıyor. Üstelik SSK ve Bağ-Kur emeklisi hekimlerle Emekli Sandığından emekli olan hekimlerin aldığı maaşlar arasında çok büyük farklar var. Bu eşitsizliği ve adaletsizliği kabul edebilmemiz mümkün değildir. Antalya Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği olarak hekim hakları ve hekimlik değerleri için mücadelemizi sürdürüyoruz.

Şimdi dayanışma zamanı.
Şimdi birleşik mücadele zamanı.