0242 237 50 75

Delegasyon toplantısı 2022

Delegasyon toplantısı 2022

24-25-26  Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Türk Tabipleri Birliği Olağan Seçimli Olağan Seçimli 74. Büyük Kongresine  iletilecek gündem önerileri için  TTB Büyük Kongre Delegeleri ile Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu birlikte toplandı.

Toplantıda iletilecek öneriler hakkında tartışma yürütüldü.