0242 237 50 75

Divan Başkanı, Prof.Dr.Nursel Şahin

images_foto2016_69-kongre

Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin’in Divan başkanlığına,

Türk Tabipleri Birliği’nin 69. Büyük Kongresi 8 Haziran 2018 Cuma günü Ankara’da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda saat 14.00’te başladı.

Aynı zamanda Antalya Tabip Odası Başkanı olan Prof. Dr. Nursel Şahin’in Divan başkanlığına, oybirliği ile seçilmesinin ardından, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof.Dr. Raşit Tükel, Kongre’nin açılış konuşmasını yaptı.

TTB’nin 69. Büyük Kongresi’ne sendikalar, meslek örgütleri, dernekler ve siyasi parti temsilcilerden geniş katılım oldu. Bir çok örgüt temsilcisi Kongre’ye katılarak konuşmalar yaparak, dayanışma duygularını iletiler.

Türk Tabipleri Birliği’nin 69. Büyük Kongresinin ilk günü aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde tamamlandı.

08 Haziran 2018 Cuma- GÜNDEMLER
-Divan seçimi
-Saygı duruşu
-69. Büyük Kongre gündeminin okunarak oya sunulması
-Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı’nın açış konuşması
-Konukların konuşmaları