0242 237 50 75

Doktora tehdite ceza

Doktora tehdite  ceza

Meslektaşımıza tehidt ile ilgili

 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Pediatri Nefroloji Polikliniğinde görevli bir meslektaşımıza yapılan tehdit ile ilgili odamız hukuk danışmanı tarafından açılan dava sonuçlandı.

T.C. ANTALYA 28. ASLIYE CEZA MAHKEMESI Dosya-Karar No: 2014/887 Esas – 2015/38 ile
……..
……..yönelik tehdit suçundan eylemine uyan TCK 106/1- maddesine göre suçun işleniş sekli gözetilerek takdiren 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,
Sanığın aynı eylemi ile birden fazla kişiyi tehdit ettiği anlaşıldığından TCK 43 maddesine göre cezası taktiren 1/4 oranında arttırılarak 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın yargılama aşamasındaki tutumu ,lehine taktiri indirim nedeni kabul edilip TCK 62 maddesine göre cezası takdiren 1/6 oranında indirilerek 6 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın 5237 sayılı TCK’nin 53/1. maddesinin a, b, c, d, e bentlerinde belirtilen hak ve yetkileri kullanmaktan mahkûm oldugu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, kendi altsoyu üzerindeki TCK’nin 53/1-c maddesinde belirtilen velayet hakkından, vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan ise 5237 sayılı TCK’nin 53/3. maddesi gereğince koşullu salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmasına,

Sanığın geçmişteki hali, sabıkasız oluşuyla ileride suç islemekten çekineceği yönünde olumlu kanaate varılmakla CMK 231/5 maddesinin uygulanarak takdiren bu suç nedeniyle sanık hakkındaki HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERI BIRAKILMASINA,

CMK’nun 231/8. maddesi uyarınca sanığın 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına, denetim süresi içerisinde sanığa herhangi bir denetimli serbestlik tedbiri yükümlülüğü yükletilmesine takdiren yer olmadığına

-Denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç islenmediği ve denetim serbestli yükümlülüklerine uygun davrandığı takdirde CMK ‘nun 231/10 maddesi uyarınca açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin ihtarına

-Denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlendigi takdirde CMK’nun 231/11 maddesi uyarınca dosyanın ele alınarak hükmün açıklanacağının ihtarına (ihtar edilemedi)

2-Sanık T.T.T’un katılan A.B. (U) ve müşteki Ü. Ç. Ç’a yönelik hakaret suçundan eylemine uyan TCK 125/1 maddesine göre suçun işleniş sekli gözetilerek ve gün adli para cezası tercih edilerek taktiren 90 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın eylemini kamu görevlisine görevinden dolayı işlediği anlaşıldığından TCK 125/3-a maddesine göre cezası daha aşağı olamayacağından 365 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın eylemini birden fazla kamu görevlisine karsı işlediği anlaşıldığından TCK 43 maddesine göre cezası taktiren 1/4 oranında arttırılarak 456 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın eylemi alenen işlediği anlaşılmakla cezasının TCK 125/4 maddesine göre 1/6 oranında arttırılarak532 GÜN ADLI PARA CEZASI ILE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın yargılama aşamasındaki tutumu lehine taktiri indirim nedeni kabul edilerek TCK 62 maddesine göre cezası takdiren 1/6 oranında indirilerek 443 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına,

TCK 52/2 maddesine göre günlüğü takdiren 20 TL den hesaplanarak sanığın 8.860 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığa verilen adli para cezasının miktarı gözönüne alınarak5237 sayılı TCK.nun 52/4 maddesi uyarınca ayda bir olmak üzere 20 eşit taksitle tahsiline,

taksitlerden birisinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin sanığa ihtarına (ihtar edilemedi)

Sanığın geçmişteki hali, sabıkasız oluşuyla ileride suç islemekten çekineceği yönünde olumlu kanaata varılmakla CMK 231/5 maddesinin uygulanarak takdiren bu suç nedeniyle sanık hakkındaki HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERI BIRAKILMASINA,

CMK’nun 231/8. maddesi uyarınca sanığın 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına, denetim süresi içerisinde sanığa herhangi bir denetimli serbestlik tedbiri yükümlülüğü yükletilmesine takdiren yer olmadığına

-Denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç islenmediği ve denetim serbestli yükümlülüklerine uygun davrandığı takdirde CMK ‘nun 231/10 maddesi uyarınca açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin ihtarına

-Denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlendiği takdirde CMK’nun 231/11 maddesi uyarınca dosyanın ele alınarak hükmün açıklanacağının ihtarına (ihtar edilemedi)

Katılan A. kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 1500 TL vekalet ücreti taktiri ile sanıktan alınıp katılan A’e verilmesine,

4 çagrı gideri36TL nin yargılama gideri olarak sanıktan tahsiline,

Dair, sanığın, müşteki Ü’ın ve katılanın yokluğunda katılan A vekilinin huzurunda katılan için tefhimden sanık için tebliğden itibaren, 7 günlük süresi içinde dilekçe yada zabıt katibine tutanak tutturmak suretiyle Agır Ceza Mahkemesi nezdinde itirazı kabil olmak üzere yasa yollarına başvurulmadığı taktirde hükmün kesinleşeceği ihtarı ile verilen karar açıkca okundu usulen anlatıldı.19/01/2015

Katip 156471 Hakim 31455