0242 237 50 75

Dr. Kaan Taşer Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulunda

aile-hekimleri-kolu

17-18 Eylül 2022 tarihlerinde Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Ankara’da toplandı.

18 tabip odasından 42 temsilcinin katıldığı ve TTB Merkez Konseyi binasında yapılan toplantıda  TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kuruluna Antalya Tabip Odasından  Dr. Kaan Taşer’de seçildi.

Taleplerimizden/Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz! Başlıklı açıklama yapan Aile Hekimleri  yeni yürütme kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu

Dr. İrem Özdemir-Van

Dr. Selda Sevtap Demirci-Denizli

Dr. Sibel Uyan – İzmir

Dr. Erhan Özeren-Adana

Dr. Alpertan Açar-Ankara

Dr. Abdullah Karadağ – Bursa

Dr. Emrah Kırımlı – İstanbul

Dr. Hakan Hekimoğlu – İstanbul

Dr. Kerem Yüksekkaya – Şanlıurfa

Dr. Kaan Taşer – Antalya

Dr. Özden Güngör-İstanbul

 

Taleplerimizden/Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz!

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolumuzun çağrısıyla ülkemizin birçok ilinden aile hekimlerini temsilen Ankara’ya gelen arkadaşlarımızla birlikte haklarımız ve taleplerimiz için kararlılıkla mücadele edeceğimizi kamuoyu ile bir kez daha paylaşmak istiyoruz.

Yine ölüm… Yine kısa mesaj ve karşılanmayan talepler…

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca 14 Eylül 2022 tarihinde yaptığı açıklamada “Sağlık çalışanlarımızın beklentisinin çoğunu karşıladık. Sırada vatandaşın beklentisini karşılamak var” dediği günün akşamında İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tuğrul Okudan, hasta yakınları tarafından hastane de görevi başında bıçaklanarak öldürüldü.

Tuğrul Okudan’ın öldürülmesi hepimizi yasa boğmuştur. Sağlık Bakanı’nın, sadece öldürülen her sağlık çalışanı ardından yayımladığı başsağlığı mesajı ve sağlık çalışanlarının beklentilerini karşıladıkları iddiası sağlık çalışanları arasında kızgınlıkla, şaşkınlıkla karşılanmıştır.

Müjdeli haberler hayal kırıklığı yarattı

Aile sağlığı çalışanlarının hakları için yıllardır sürdürdüğü mücadeleye yetkililerin “Sabredin, müjdeli haberlerimiz olacak” sözleri sonrası yapılan her yeni düzenleme sağlık çalışanlarına yeni koşullar ek görev ve sorumluluklar getirdiğini, hak kayıpların gidermek bir yana daha da artırdığını en son 25 Ağustos 2022 tarihinde Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği yayımlanınca gördük.

Koruyucu sağlık yerine müşteri memnuniyeti seçimlere hazırlık ek ödemesi

Bu yönetmelikle birlikte, birinci basamak sağlık hizmetlerinin esası olarak kabul edilen koruyucu sağlık hizmetleri yerine tedavi edici sağlık hizmetleri özendirilerek hem muayene sayısına göre ek ödeme koşulu getirilmekte hem de hastaneler de yaşanan uzun randevu süreleri nedeniyle halkın yakınmalarını aile hekimleri üzerinden gidererek seçimlere hazırlık yapıldığı anlaşılmaktadır.

Hukuksuz ceza puanlarına bağlı ek ödeme sesini çıkarana tehdide dönüştü

Yeni ödeme yönetmeliği, aile hekimlerine ek ödeme yapılmasını Anayasa Mahkemesi tarafından hukuksuz bulunan ceza puanı koşuluna bağlayarak enflasyon karşısında yarı yarıya eriyen ücretlerinin artırılması ve hak kayıplarının giderilmesi yerine, yargı kararlarını hiçe sayarak ceza puanı almama koşulu getirilmiştir.

Üstelik birinci basamak sağlık hizmeti çalışanları arasında ek ödeme oranlarını ebe, hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyenleri için çok düşük tutularak emekleri yok sayılmış; aile sağlığı merkezlerinde hizmet veren hizmetli sekreter ve diğer çalışanlarına ek ödeme vermek bir yana isimleri bile anılmamıştır.

Aile sağlığı merkezi çalışanlarının hak kayıpları, ihtiyaçları, talepleri görmezden gelinerek, birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri tercihen önemsenmeyerek toplumum sağlık ihtiyaçlarından ziyade tıp endüstrisine yarayacak; sağlığın kendisini ve hizmetlerini tüketim nesnesine dönüştüren, sağlığın piyasalaşmasına hizmet eden politik tercihin hem halka hem de sağlık çalışanına geriye dönüşsüz zararlar verdiğini bildirmek istiyoruz.

Taleplerimiz hem toplumun sağlık hakkı hem de sağlık çalışanlarının hakları için!

Aile sağlığı merkezi çalışanları iş güvencesinden yoksun hukuksuz ceza puanları, performans dayalı sözleşmeli çalıştırılırken bu durum karşısında sesini çıkarmaya çalışan birlikte mücadele eden sağlık çalışanlarına sözleşme feshi tehditleri devam ediyor.

Uygunsuz kiralık binalar da, yetersiz insan gücüyle hizmet veren aile sağlığı çalışanlarına koruyucu sağlık hizmetleri yerine “Daha çok muayene yapın, tetkik isteyin, ilaç yazın” dayatmasında bulunuluyor. Sağlık Bakanlığı’nın her gün şiddet gören, satın alma gücü düşen, güvenli olmayan ortamda güvencesiz çalışma, ek ödemeyi koşullara bağlama dayatmalarına dur diyoruz.

Toplumun ayrımsız her kesimine, ihtiyaçları kadar, parasız, ulaşılabilir birinci basamak koruyucu sağlık hizmeti kamu gücüyle yeterli düzeyde sunulsun istiyoruz.

Anayasa Mahkemesi’nin de hukuksuz bulduğu ceza puan sistemi ve muayene başına şartlı ek ödeme yönetmeliklerinin iptal edilmesini; baskı, ceza, tehdit içeren iş güvencesini ortadan kaldıran, söz söyleme hakkını engelleyen kısıtlamaların son bulmasını istiyoruz.

Performansa ya da keyfi koşullara bağlı kalmadan yoksulluk sınırının en az iki katı tek ücret karşılığında, sağlık hizmetine uygun kamu binalarında, yeterli insan gücüyle güvenceli çalışmak istiyoruz.

Halkımızın sağlık hakkı, birinci basamak sağlık çalışanlarının hakları için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Taleplerimizde ısrarcıyız.

Hak kayıplarımız ve taleplerimiz için sürdürdüğümüz çabalarımıza halkımızın destek olacağına inanıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi