0242 237 50 75

Dünya Hemşireler Günü Kutlu Olsun

Dünya Hemşireler Günü Kutlu Olsun

Hastanelerde, tıp merkezlerinde, aile sağlığı merkezlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, ambulanslarda… sağlık hizmeti ürettiğimiz her yerde hemşirelerle birlikteyiz.

Onlar bu toplumun çocuklarına, kadınlarına, yaşlılarına, engellilerine, yoksul ve çaresiz insanlarına, sağlıklı ve hasta bireylerine büyük bir özen ve şefkatle sağlık hizmeti vermeye çalışan bir mesleğin mensupları.

Eğitim yıllarında başlayan yoğun emek sömürüsü çalışma hayatında da peşlerini bırakmıyor.

Onlar ameliyathanelerde, yoğun bakım servislerinde, acillerde, ambulanslarda bazen günde yirmi dört saat, bazen aralıksız otuz iki saat, çoğunlukla ayda sekiz-on nöbet tutarak çalışan sağlıkçılar.

Onlar bütün bu hizmetleri düşük ücretlerle, kötü çalışma koşullarında, yorucu mesai saatlerinde yürütmeye çalışan
özverili insanlar.

Onlar biz hekimlerin en yakın çalışma arkadaşları.

Mesleki eğitimlerinden hizmet sunumuna, emek sömürüsünden hak ihlallerine onlarca sorunun ortasında ve artan şiddet tehdidine rağmen, gece gündüz fedakârca sağlık hizmeti veren değerli arkadaşlarımızın verdikleri tüm mücadelelerinde yan yana omuz omuza dayanışma içerisindeyiz.

12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nü dayanışma duygularıyla kutluyoruz

Antalya Tabip Odası
Yönetim Kurulu