0242 237 50 75

E- reçete küp notları

E- reçete küp notları

Hekimlerden ve halktan büyük ilgi görüyor.

Antalya Tabip Odası, bir süredir tüm hekimlere çeşitli mesajlar içeren e- reçete küp notları dağıtıyor.

E-reçete küp notları, öncelikle Aile Hekimliği alanında bakanlığın yaptığı yanlış uygulamalar, usulsüz istenen raporlar, kişi görülmeden reçete yazılmasının yanlış ve yasak olduğu, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konularını ele alıyor.

Sağlık konusunda başta Sağlık Bakanlığının uygulamaları olmak üzere yapılan yanlış uygulamalar konusunda, halkı bilgilendirmek, farkındalık yaratmak ve bakanlığın yaptığı yanlış algı operasyonlarını anlatmak üzere hazırlanan e- reçete küp notlarının çizimleri Dr. Serdar Çeliktaş tarafından yapıldı.

İlk aşamada 500.000 adet bastırılarak dağıtımına başlanan e- reçete küp notları hekimlerden ve halktan büyük ilgi görüyor. Antalya’daki ASM ve hastanelere dağıtımına bir süre önce başlanan e-reçete küp notları henüz ellerine ulaşmayan hekimlerin Antalya Tabip Odasını aramaları durumunda kendilerine hemen ulaştırılacak.

Halka sağlık konusunda doğru bilgi ve mesajları vermek için hekimlerden yeni mesajlar bekleyen Antalya tabip Odası, küp not uygulamasına devam edecek. Tüm Türkiye genelinde uygulamanın yaygınlaştırılması için uygulama ve TTB Merkez Konseyine öneri olarak iletildi.