0242 237 50 75

Ege Bölge Tabip Odaları İşyeri Hekimleri Toplantısı Yapıldı

izmir-metehan-akbulut

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kolu işyeri hekimleriyle bulundukları illerde/bölgelerde toplantılar yapıp, sorunları ve çözüm önerilerini ve yapılması gerekenleri ortaklaştırmaya çalışıyor.

Ege Bölge Tabip Odaları işyeri hekimleri toplantısı, 1 Ekim 2022 Cumartesi günü İzmir Tabip Odası’nın ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıya Antalya, Aydın, İzmir ve Muğla tabip odalarından işyeri hekimlerinin yanı sıra, TTB İSİH Yürütme Kurulu üyeleri ve TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları  katıldı.

 Açılış konuşmasını İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak’ın yaptığı toplantı aşağıdaki gündemlerle gerçekleştirildi.

2 Ekim 2022 Pazar günü ise TTB İSİH Yürütme Kurulu toplantısı yapılarak bölge tabip odaları işyeri hekimlerinin önerileri üzerinden önümüzdeki döneme dair program oluşturuldu.

Toplantıda söz alan işyeri hekimleri sorunlarının tüm ülkedeki işyeri hekimlerinin yaşadığı sorunlardan farklı olmadığını belirterek, her zamankinden daha fazla bir arada olmaya ve örgütlü davranmaya ihtiyacımız olduğunu belirtti.

Gündemler

*Açılış konuşması / Prof. Dr. Süleyman Kaynak

*Tanışma ve toplantıdan beklentiler

*10. Yılına 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası’nın Değerlendirilmesi

-Tarihçe (Dr. Hülya Çamlıbel)

-6331 Sayılı Yasanın Olumlu-Olumsuz Yönleri (Dr. Rana Savlu)

-6331 Sayılı Yasa ve Eğitim (Dr. Arzu Yetginer)

-6331 Sayılı Yasa ve OSGB’ler  Dr.Osman Bölükbaşı)

*İşyeri Hekimliği Ücretleri ve Ücret Belirlenmesinde Temel Kriterler (Dr. Esat Hoşgönül)

*TTB İSİH Kol Çalışmaları

*Bölge Tabip Odaları Komisyon Faaliyetlerinin Aktarılması

*İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Alanından Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Öneriler

Antalya Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonundan ve aynı zamanda TTB İSİH Kol Başkanlığı görevini de yürüten Dr. Metehan Akbulut toplantıya katıldı.