0242 237 50 75

EGE Bölge Toplantısı

EGE Bölge Toplantısı

“Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin 29 Mayıs Ankara Beyaz Mitingi” hazırlıkları kapsamında Zoom üzerinden EGE Bölge Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya TTB, TDB merkez yönetici temsilcileri, Ege Bölge Tabip Odaları, Antalya Tabip Odası, Burdur Isparta Tabip Odası,  Dişhekimleri Odaları, SES, BDS, Genel Sağlık- İş, Tarım Orkam-Sen ve Dev Sağlık- İş, TÜMRAD-DER temsilcileri katıldı.

Toplantıda merkezi ve yerel düzeyde miting hazırlıkları, bölgeden gidişin organizasyonu üzerine bilgilendirme ve değerlendirmeler yapıldı.