0242 237 50 75

EGE Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı

EGE Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı

Antalya Tabip Odası adına Dr.Naci İşoģlu’nun katıldığı EGE Bölgesi Tabip Odaları

Antalya Tabip Odası adına Dr.Naci İşoģlu’nun katıldığı EGE Bölgesi Tabip Odaları Toplantısına İzmir, Afyon, Çanakkale, Denizli, Muğla, Manisa, Balıkesir, Aydın, Uşak , Isparta ve Burdur Tabip Odaları temsilcileri katıldı.

Toplantı, TTB Başkanı Prof. Dr.Sinan Adıyaman ve İzmir T.O.Başkanı Prof. Dr.Funda Barlık Obuz’un açılış konuşmaları ile başladı.

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr.Mübetcel İlhan’ın “Seçimden Bugüne TTB” sunumundan sonra toplantıya katılan tabip odası temsilcileri süreçle ilgili görüşlerini belirttiler.

Dr.Naci İşoģlu, Antalya Tabip Odası olarak yürüttükleri çalışmaları özetledi. Dr.İşoğlu, seçim çalışmaları yanında oluşturulan komisyonlar ve komisyonların ürettiği toplantı başlıklarından, kurumlar arası ilişkileri güçlendirme girişimlerinden , hekimlerle teması arttırmak için yürütülen kurs faaliyetlerinden , mesleğe ilk adımı atanlar ve intörnlerle yapılan etkinliklerden ,özellikle hekim Meclisi yapılanmasını yeniden oluşturma çabalarından …….bahsederken bu çalışmaların daha üst düzeyde olmasını sağlamak için gayret içerisinde olduğumuzu belirtti. Yapılan etkinliklerin gücünün ülke genelindeki birliktelikle üst düzeye çıkarılabileceğinin altını çizdi.

TTB MK üyesi Dr.Selma Güngör ülkemizde krizin sağlık alanında etkileri üzerine konuşma yapması ile devam etti. Hemen ardından İzmir T.O genel sekreteri Dr.M.Lütfi Çamlı “Krizde sağlık, Sağlıkta kriz” başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Son gündem maddesi olan Sağlıkta şiddet TTB MK üyesi Dr.Mübetcel İlhan’ın sunumuyla başladı. Bu konuda odamız adına söz alan Dr.Naci İşoģlu odamızın  yürüttüğü etkinliklerden bahsetmenin yanısıra Antalya’da yaşadığımız hekime yönelik şiddet olayındaki odamızın tutumunu karşılaştığımız sorunları paylaştı. Hekime ve sağlık çalışanlarına yönelen şiddete karşı yasa çıkartılmasına yönelik mücadelenin yanısıra oluşturan nedenlerle de mücadele etmek gerektiğini ve bunun başında sağlık alanındaki olumsuz durum ve uygulamaların geldiğini belirterek iktidarın tutumunun şiddetin artmasındaki önemine vurgu yaptı.

Bütün odalar bu konuda bütünleşen bir çalışma yaptıklarını ancak böyle bir hassas konuda katılımın yetersizliğinden yola çıkarak nedenlerin ortaya konulup duyarlılığın arttırılması konusunda her türlü çabanın gösterilmesi konusunda hemfikir oldular.

Toplantı odaların gündem dışı serbest. konuşmaları ile devam edip üretken bir toplantı geçtiğini ve çıktıların paylaşılmasının altı çizildi. İzmir Tabip Odası’nın misafirperverliğine teşekkür edilerek , TTB MK Başkanı Prof. Dr.Sinan Adıyaman’ın kapanış konuşmasıyla toplantı sona erdi.