0242 237 50 75

Ege Tabip Odaları bölge toplantısı

Ege Tabip Odaları bölge toplantısı

Toplantı sonrası ortaklaştığımız konu

Antalya Tabip Odası’nın ev sahipliğinde 14 Kasim 2015’te Ege Tabip Odaları bölge toplantısı Antalya’da yapıldı.

TTB-MK’dan Dr. Raşit Tükel, Dr. Fatih Sürenkök ve Dr. Şeyhmus Gökalp’in de katıldığı toplantıda Antalya, Aydın, Burur-Isparta, Denizli, İzmir ve Muğla Tabip odaları temsilcileri yer aldı.
Toplantıda dünyada sağlık sistemlerinin gelişimini ve günümüze kadar geçirdiği evreleri, Türkiye’de sağlıkta dönüşümün yaşattıkları ve ileride bizi bekleyen sorunlar, turizm hekimliği ve işyeri hekimliği, özel hastane hekimlerinin giderek taşeronlaştırılması ve hak kayıpları, aile hekimliği ve nöbet uygulamaları tüm ayrıntılarıyla değerlendirildi ve tartışıldı.

Tüm bu mesleki sorunların ardından, bir gün önce yaşanan Paris ve Beyrut katliamları, ardından bir gün sonra Antalya’da yapılacak olan G20 zirvesi hazırlıkları ve yansımaları, henüz yaralarını sarmaya fırsat bulamadığımız Ankara katliamı da gündemlerimiz arasındaydı.

Toplantı sonrası ortaklaştığımız konu,her alanda mücadele etmemizin ve bir arada durmamızın zorunluluğu idi ve dedik ki; “Bizler, Ege Tabip Odaları ve Türk Tabipler Birliği temsilcileri olarak, Suruç’ta, Ankara’da, Paris’te, Beyrut’ta kaybettiğimiz tüm insanları saygıyla anıyor, terörü bir kez daha lanetliyoruz. Ve hekimlerimizden ve örgütümüzden aldığımız güçle hem mesleki alanda sınıfsal mücadelemizi kararlılıkla ve inatla sürdüreceğimizi, hem de yaşama hakkımızı, insanca yaşama hakkımızı, şiddetten korunma ve yarınlara inanma hakkımızı savunmaya devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz…”

FOTOĞRAFLAR İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ