0242 237 50 75

Eğitim Komisyonu Toplandı

Eğitim Komisyonu Toplandı

Eğitim konuları, eğitimlerin ilçelerde de sürdürülebilirliği


Odamız Eğitim Komisyonu dönemin ilk toplantısını 12 Temmuz 2018 perşembe günü 8 meslektaşımızın katılımıyla gerçekleştirdi.

Toplantıda tanışmanın ardından komisyon üyeleri genel olarak komisyonun görev alanları, hekimlerin gereksinimi olan eğitim konuları, eğitimlerin ilçelerde de sürdürülebilirliği üzerine fikir alışverişinde bulundular. Yönetim Kurulunda görevli üyeler, oda yönetimince ön hazırlığı yapılan eğitimler hakkında bilgi paylaşımında bulundular.

Toplantıda alınan kararlar:
1- Komisyon başkanı olarak Prof.Dr.Ertan Yılmaz’ın görev almasına,
2- Komisyonun her ayın 2. perşembesi olmak üzere ayda bir kez toplanmasına,
3- Etkin iletişimi sağlamak için komisyon üyelerini kapsayan bir Whatsapp grubu oluşturulmasına,
4- Komisyonun eğitim programı konu başlıklarına ilişkin Tabip Odası bünyesindeki diğer komisyonların öneri ve taleplerinin alınmasına,
5- a) Prof.Dr. Duran Canatan tarafından tartışmaya açılan Tabip Odası’nın sivil toplum örgütleri, dernekler, belediyeler gibi kurumlarla işbirliği içinde halk eğitimlerinde de görev alarak toplumsal görev alanlarını genişletmeleri ve komisyonun bu anlamda da çalışması konusunun,
b) Dr. Müberra Kılıç’ın Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik “Etkili İletişim” konusunda Eğitim Komisyonu adına gönüllü olarak eğitim verme önerisinin,
c) Yrd.Doç.Dr.Sevtap Velipaşaoğlu tarafından Eylül ayı içinde Manavgat ilçesinde 1.basamak hekimlere yönelik 8 saatlik “Bağışıklama Kursu” verilmesi konusunun,
Yönetim Kurulu’na iletilerek görüşlerinin alınmasına, oybirliği ile karar verildi.