0242 237 50 75

Eğitim İzleme Kurulu Toplantısı

images_orjfoto

 

Eğitim Sen Antalya Şubesinin öncülüğünde Antalya İlinde oluşturulan Eğitim İzleme Kurulu toplantılarına Antalya Tabip Odasını temsilen yönetim kurulu üyesi Dr. Aydan İzgi katılmaktadır. Sendika, parti ve dernek temsilcilerinden oluşturulan Kurul, Eğitim Sen Antalya şube başkanı Nurettin Sönmez başkanlığında ilk toplantısını 22 Aralık 2020’de, ikincisini ise 2 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirdi. Dr. Aydan İzgi toplantılarda pandemi ve aşılama konusunda güncel bilgileri paylaştı. Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim yapılamamasının öğrenci ve veliler üzerindeki etkileri, uzaktan eğitimin var olan eşitsizlikleri artırdığı ve öğrenci ve eğitimci üzerinde oluşturduğu olumsuzluklar, okulların yüz yüze eğitime başlamasının halk sağlığı açısından etkileri konularında tartışmalar yürütüldü.

Toplantılarda bir an önce eğitim öğretim kurumlarının açılması için gerekli tüm önlemlerin alınması, eğitim emekçilerinin aşılanması, yetkililer tarafından bilgilerin şeffaf şekilde paylaşılmasıyla yerel kararların alınabilmesinin sağlanması ve konunun tüm bileşenleriyle birlikte mücadele edilmesi gerektiği kararları alındı.