0242 237 50 75

Emekli Hekimler Komisyonu Toplandı

images_foto2016_eh-kasim

Emekli hekimler arasında iletişimi artırmak amacıyla 17 Kasım 2018 Pazar günü bir

Odamız Emekli Hekimler Komisyonu 07 Kasım 2018 Çarşamba günü Dr. Asuman Döşeyen, Dr. Müberra Kılıç, Dr. Nursel Şahin ve Dr. Aydan İzgi’nin katılımıyla toplandı. Toplantıda 13-14 Ekim 2018’de Manisa’da yapılan TTB Emekli Hekim Kol toplantısına katılan Dr. Müberra Kılıç bilgi paylaşımında bulundu. Dr. Aydan İzgi, Antalya’da yaşayan ileri yaştaki hekimlerin belirlenmesi amacıyla Tabip Odası üye kayıtları üzerinde yaptığı çalışma sonuçlarından söz etti. Ayrıca komisyonun ileriye dönük faaliyetlerine ilişkin öneriler üzerine konuşuldu.

Toplantıda alınan kararlar:
1- Emekli hekimler arasında iletişimi artırmak amacıyla 17 Kasım 2018 Pazar günü bir kahvaltı etkinliği düzenlenmesine,

2- 80 yaş üzeri meslektaşlarımızla bire bir iletişim kurup kahvaltı etkinliğine katılmada zorluk yaşayabileceklere destek olarak katılımlarının sağlanmasına,

3- Önümüzdeki aylarda emekli hekimlere yönelik bilinçlendirme toplantıları düzenlenmesine, toplantı konularının belirlenmesi için seçeneklerin oluşturularak emekli hekimlerle sunulmasına
oybirliği ile karar verildi.