0242 237 50 75

Emekli Hekimler Komisyonu Toplandı

images_foto2016_emekli-hekim

Emekli hekimler arasında etkin iletişimin sağlanması, ortak sorunlara birlikte çözüm üretilmesi

 

Odamız Emekli Hekimler Komisyonu dönemin ilk toplantısını 05 Ekim 2018 Cuma günü gerçekleştirdi. 6 meslektaşımızın katıldığı toplantıda emekli hekim sorunları üzerine konuşuldu. Emekli hekimler arasında etkin iletişimin sağlanması, ortak sorunlara birlikte çözüm üretilmesi gerekliliği üzerinde duruldu. Komisyonun önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalar hakkında öneriler getirildi.

 

Toplantıda alınan kararlar:
1- Emekli hekimler arasında etkin iletişimi sağlamak için bir WhatsApp grubu oluşturulmasına,
2- TTB’nin 13-14 Ekim 2018’de yapılacak olan Emekli Hekim Kolu Toplantısına Dr. Müberra  Kılıç’ın katılmasına,
3- Antalya Tabip Odası üye kayıtları üzerinde yapılacak bir çalışma ile ileri yaştaki hekimlerin  belirlenmesine,
4- Kasım ayı içinde bir kahvaltı etkinliği planlanmasına,
5- Komisyonun her ayın ilk Cuma günü olmak üzere ayda bir kez toplanmasına

oybirliği ile karar verildi.