0242 237 50 75

Emekli hekimler toplantıları

images_img1_emekl

Emekli Hekimler Kolu ikinci bölge

Antalya Tabip Odası ev sahipliğinde düzenlenen ve emekli hekimlerin sorunları ile bunların çözümüne yönelik önerilerin tartışıldığı toplantılara katılım yüksek oldu.

İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa, Çanakkale, Adana Tabip Odaları’ndan gelen emekli hekim temsilcileri ile Antalya’daki emekli hekimleri buluşturan ve iki ayrı gün yapılan toplantılarda, ekonomik, özlük, sosyal ve deontolojik sorunlara dikkat çekilerek çözüm yolları konuşuldu.

Birinci gün TOPLANTI FOTOĞRAFLARI İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ

İkinci gün KAHVALTILI TOPLANTI FOTOĞRAFLARI İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ

Her ay farklı bir ilde toplanacaklar
Türk Tabipleri Birliği bünyesinde kurulan Emekli Hekimler Kolu kasım ayında Ankara’da yaptığı 1. Bölge Toplantısının ardından ikinci toplantısını 20 Aralık 2014 Cumartesi Antalya Tabip Odasında gerçekleştirdi.

Her ay farklı bir ilde düzenlenecek Emekli Hekimler Kol Toplantılarının üçüncüsünün Adana’da yapılmasının kararlaştırıldığı toplantıda tüm illerdeki Tabip Odalarında Emekli Hekimler Kolu kurulması yönünde çalışma yürütülmesi gerektiğinin altı çizildi.

Emekli hekimlerin sorunları büyük
Toplantıda yapılan konuşmalarda, emekli hekimlerin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve deontolojik sorunlara dikkat çekilerek, bunun için örgütlenmek ve mücadele etmek gerektiğine vurgu yapıldı.

Tüm illerdeki Tabip Odalarında Emekli Hekimler Kolu kurulması, kurulan kol çalışmaları konusunda üye hekimlerle bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi ve kamuoyunda farkındalık yaratma çabalarının organizasyonu konusunda ise tavsiye kararları alındı.

Öncelikli ele alınması gereken konular
21 Aralık 2014 Pazar günü gerçekleştirilen ikinci kahvaltılı toplantı sırasında Jin. Op. Dr Erdinç Köksal bir sunum yaptı.

Türk Tabipler Birliği öncülüğünde uzun süren çalışmalar ve çabalar sonucunda kuruluş çalışmalarını tamamlayarak tüzel kişilik kazanan Tüm Emekli Hekimler Dayanışma Derneği (TÜRHED) kurucu Başkanı Jin. Op. Dr Erdinç Köksal katılımcılara yaptığı sunumda emekli hekimlerin % 83 gibi büyük bir kısmının ekonomik zorluklar yaşadığını, aldıkları paranın bakıcı ya da huzurevi masrafını karşılamadığını, öyle ki cenaze masraflarını karşılayamayan emekli hekimlerin bulunduğunu belirterek, Emekli Hekimler Kolu’nun öncelikli ve acil ele alınması gereken konularını şöyle özetledi:
1) Çalışan ve emekli hekim maaşlarının arttırılması
2) Emekli Hekimlerin sosyalleşmesi konusu (Lokal, Hekimevi, Huzurevi vb ortak sosyal yaşam alanlarının sağlanması)
3) Deneyimli Emekli Hekimlerin Bilgi birikimlerinden genç hekimlerin ve halkın yararlanması
4) Deontoloji kurallarının genç nesillere aktarımı