0242 237 50 75

Ertan Yılmaz

images_uyelerimiz_ertanyilmaz

1958 Mersin doğumlu. 1983 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

1958 Mersin doğumlu. 1983 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 3 yıl Iğdır ve Antalya’da pratisyen hekim olarak çalıştı. 1989 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. Bir yıl kadar Antalya Devlet Hastanesinde uzman olarak görev yaptı. 1992 yılından itibaren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Pediatrik nefroloji uzmanı Dr. Gülsün Gülay Yılmaz ile evlidir ve iki çocukları vardır.

1996-2000 TTB Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi
2000-2002 TTB Büyük Kongre Delegesi
2004-2010 Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
2010-2012 Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı
2012- Türk Dermatoloji Derneği Başkanı
2013- Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) Yürütme Kurulu üyesi