0242 237 50 75

Eşgüdüm Kurulu toplandı

images_foto2016_esgudum

Devlet Denetleme Kurulu Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi üzerine

Antalya‘da yer alan 24 Meslek Odasını bünyesinde bulunduran Eşgüdüm Kurulu, 24 Temmuz 2018 tarihinde, Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında toplandı.

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu toplantısına Antalya Tabip Odası adına Oda Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin katıldı.

Devlet Denetleme Kurulu Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi üzerine görüşmelerin yapıldığı toplantıda, DDK’ya yargı organları dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, meslek odalarını, her düzeydeki işçi ve işveren kuruluşlarını denetleme ve yöneticilerini görevden alma yetkisi veren kararnameye sessiz kalınmaması gerektiği belirtildi.