0242 237 50 75

Ev-Eksenli Çalışanlar Sendikası toplantısı

ev-eksen

Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu (TTB İSİH) Ev-Eksenli Çalışanlar Sendikası (EV-EK-SEN) ile toplantılarını sürdürüyor.

17 Temmuz 2022 günü zoom üzerinden gerçekleştirilen son toplantıya TTB İSİH Kol Başkanı Dr. Metehan Akbulut ve yürütme kurulu üyesi Dr. Cafer Şahin’in yanı sıra Dr. Arif Müezzinoğlu ile Antalya Tabip Odası hukuk danışmanı Av. Münip Ermiş de katıldı.

Meslek hastalıkları tanımı iş planlaması ana gündemiyle yapılan toplantıda, ev-eksenli çalışmada, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında yürütülecek çalışmalar üzerine tartışmalar yapıldı.

Halen Türkiye’de ev-eksenli çalışma dahil “dışarıdan” çalışma biçimlerinin tamamının güvencesiz ve sosyal güvenlik kapsamı dışında olduğu tespitinden hareketle ev-eksenli çalışma dahil tüm dışardan çalışma biçimlerine odaklanan, çalışma biçimlerinin koşullarına uygun ve bu işçilerin ihtiyaçlarına yönelik işçi sağlığı güvenliği anlayışının acilen oluşturulması gerektiği konusunda hemfikir olundu.