0242 237 50 75

Ev Eksenli Çalışmada Sağlık Riskleri

bayir-mugla

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu (TTB İSİH Kolu) ile Ev-Eksenli Çalışanlar Sendikası 3-4 Eylül 2022 tarihlerinde Muğla bölgesinde “Ev-Eksenli Çalışmada Sağlık Risklerine Görünürlük Çalışması” yaptı.

TTB İSİH Kolu Başkanı Dr. Metehan Akbulut, yürütme kurulu üyesi Dr. Cafer Şahin ve önceki dönem TTB İSİH Kol başkanlarından Dr. Arif Müezzinoğlu’nun katıldığı çalışmada niteliksel veriler toplanması amaçlandı.

Bayır/Menteşe/Muğla’da  sendika üyeleriyle  snowball/kartopu örneklem yöntemiyle ev-eksenli çalışan kadın işçilerle yüz yüze derinlemesine görüşmeler yapıldı. Hem ortam, hem kişiler ile ilgili  gözlemler gerçekleştirildi.