0242 237 50 75

Genişletilmiş Yönetim Kurulu Ekim 2022

ekim221

Her ay düzenli olarak bütün hekimlerin katılımına açık olarak düzenlenen Antalya Tabip Odası Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısı 5 Ekim 2022 Çarşamba günü aşağıdaki gündemlerle gerçekleştirildi.

Birlikte üretme, birlikte karar alma ve birlikte yönetme anlayışımızın gereği olarak yaptığımız toplantıda yaşadığımız sorunlar ve çözüm önerilerimiz ana gündemimizdi.

Eylül 2022 özet çalışma sunumu için bu linki tıklayınız

Eylül 2022 özet çalışma başlıkları için bu linki tıklayınız.

Gündemler:
1–2022 Eylül ayı Antalya Tabip Odası çalışmalarının değerlendirilmesi
2–2022 Ekim ayı içerisinde yapılacak Antalya Tabip Odası çalışmalarının planlanması
3- Son Ek Ödeme Yönetmelikleri ile Neler Değişti? Dr. Alican Bahadır (TTB Merkez Konseyi Üyesi)
4- Dilek ve temenniler