0242 237 50 75

Gericiliğe teslim olmayacağız

Gericiliğe teslim olmayacağız

Prof. Dr. Rennan Pekünlü için

Aralarında Antalya Tabip Odası’nın da olduğu çok sayıda örgüt laik eğitimi savunan ilerici tavrı nedeniyle cezaevine girecek. Prof. Dr. Rennan Pekünlü için bir açıklama yaptı

Değerli meslektaşımız
Bilindiği gibi, Türkiye’nin önemli astro-fizikçilerinden Prof. Dr. Rennan Pekünlü laik eğitimi savunan ilerici tavrı nedeniyle 20 Kasım 2014’de cezaevine girecek.
Aşağıda konu ile ilgili olarak hazırlanan çağrı metnini bulabilirsiniz. Prof. Dr. Rennan Pekünlü için 18 Kasım 2014 Salı günü, saat 12:30’da basın açıklaması düzenlenecek. Şu ana kadar Antalya Tabip Odası’nın da yer aldığı 24 örgüt bu eyleme destek verdi.
Saygılarımızla

Antalya Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Aydınlanma mücadelesi sürüyor: Rennan Hoca hapsedilmemelidir

AKP’nin devleti tamamen ele geçirdiği tarih olan 2011’den bu yana gericilikte alınan yola bakmak dehşet veriyor. Laik eğitimin ortadan kaldırıldığı bir süreç yaşadık. Artık okullarda bilim öğrenilmiyor ama din eğitimi veriliyor. Namaz odaları ve türban ilköğretime kadar girdi. Bu yıl lise eğitimine başlayan on binlerce çocuk kendisinin ve ailesinin isteği dışında İmam Hatiplere yazdırıldı.

Üniversitelerde inanılmaz bir gerici kadrolaşma yaşandı. İlerici, aydınlamadan yana öğretim üyeleri, araştırma görevlileri birçok yerde soruşturmaya uğradılar, çok sayıda cezayla yıldırılmaya çalışıldılar. Şimdi uluslararası bir İslam Üniversitesinin kuruluş hazırlığı yapılıyor.

AKP’nin Suriye’deki emperyalist komploya katılmasının ve Sünnileştirilmiş bir Ortadoğu hayalinin bedeli çok ağır oldu; sınır bölgesi ağırlıklı olarak insanlığın bütün kazanımlarına düşman gerici çetelerin eline geçti. Türkiye’de de radikal İslam son derece meşrulaştı ve militanları üniversitelere satırlı, kılıçlı saldırılar düzenlemeye başladılar.

AKP’nin üniversitelerde ve ülkemizde yaymaya çalıştığı bu korku politikası akademide yaşanacak en ağır cezalandırma ile bir kez daha gündeme geliyor. Değerli bir astro-fizikçi olan Prof. Rennan Pekünlü’nün 20 Kasım’da gericilik karşıtı eylemleri nedeniyle mahkûm edildiği 2 yıl 1 ay hapis cezasını çekmek üzere hapsedileceğini bilmek ürkütücü ve kabul edilmez bir aşamadır

Bu cezalandırmanın insanlığın bütün ilerici birikimine karşı yapıldığının bilinciyle Prof. Rennan Pekünlü’nün hapis cezasının kaldırılması için, biz aşağıda imzası olan kitle örgütleri tüm üyelerimizi ve halkımızı Adalet Bakanlığı önünde 18 Kasım 2014’de yapılacak basın açıklamasını gerçekleştirmeye davet ediyoruz.

Antalya Tabip Odası
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği
Ankara Tabip Odası
Başka Hacettepe Yok İnisiyatifi
Bursa Barosu
Çukurova Öğretim Elamanları Derneği
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği (DEÜNİDER)
Ege Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği (EGÖDER)
Eğit-Der
Eğitim-Sen Ankara 5 nolu şube
Hukukta Sol Tavır
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği (İNÖDER)
İzmir Tabip Odası
Mülkiyeliler Birliği
ODTÜ Mezunları Derneği
Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi
Üniversite Konseyleri Derneği (ÜKD)
Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD)
Türk Tabipler Birliği (TTB)
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
Van Üniversitesi Öğretim Elemanları (VÜNİDER)
YARSAV
Yargıçlar Sendikası
Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği (YKKED)

Toplanma yer, saat ve tarihi:
Ziya Gökalp Caddesi, Çankaya Belediyesi Önü, 12.30, 18 Kasım 2014
Not: Meslek mensupları cüppeleri ile katılabilirler.