0242 237 50 75

Gültekin Süleymanlar

images_uyelerimiz_gultekinsuleymanlar

2 Ocak 1957 yılında Ankara’da doğdum.

Dr. Gültekin SÜLEYMANLAR (İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı)

2 Ocak 1957 yılında Ankara’da doğdum. İlkokulu, Kayseri (1963-1968)’de, ortaokul ve liseyi Ankara (1968-1974)’da okudum. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1980 yılında mezun oldum. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden İç Hastalıkları Uzmanlığımı aldım. 1991 yılında Colorado Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi’nden USA. ISN Fellow’ luğu ve Nefroloji Uzmanlığımı aldım.

1995 yılında Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyosistatistik Anabilim Dalı’ndan Tıbbi Bilgisayar Uygulamaları, Yüksek Lisans Programı (Program ve tez danışmanı: Doç Dr. Osman Saka) ve Tıbbi Bilgisayar Uygulamaları dalında Yüksek Lisans ve Bilim Uzmanlığımı aldım.

1997 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında Profesörlük ünvanını aldım. Türk Nefroloji Derneği, Türk Nefroloji Derneği Antalya Şubesi, Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, Türk Gastroenteroloji Derneği Antalya Şubesi, Organ Nakli Merkezleri Koordinasyon DerneğiHipertansiyon ve Arteroskleroz Derneği, Viral Hepatitle Savaşım Derneği, Türk İç Hastalıkları Uzmanları Derneği, International Society of Nephrology, American Heart Association (Hypertension group), European Dialysis and, Transplantation Association-European Renal Association, Antalya Tabip Odası, Türk Böbrek Vakfı.
Bilimsel ve İdari Görevlerim; “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi” Editörlüğü (1992- 1998 ), “Medical Network Klinik Bilimler Dergisi” Danışma Kurulu Üyeliği (1995- bugüne kadar), “Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi” Danışma Kurulu Üyeliği (1995- bugüne kadar, “Nefroloji Seminerleri” Editörlüğü ve Yayın Kurulu Üyeliği (1996-), “Hipertansiyon Seminerleri” Editörlüğü ve Yayın Kurulu Üyeliği (1996- ), “Diyaliz Seminerleri” Editörlüğü ve Yayın Kurulu Üyeliği (1996- ), Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (1993-1996), Akd Üni Tıp Fak Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu üyeliği (1994-1997), Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (1996-1998), Türk Nefroloji Derneği Antalya Şubesi genel sekreterliği (1997-1999), Türk Nefroloji Derneği Antalya Şubesi başkanlığı (1999-2005 ), Sağlık Bakanlığı Diyaliz Kurulu üyeliği (Mayıs 1999- ), Sağlık Bakanlığı Diyaliz Kurulu Başkanlığı (Mayıs 2003- ), Türk Nefroloji Derneği Genel Sekreterliği (Haziran 2000-2008 ), Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İlaç Etik Kurulu üyeliği ve raportörlüğü (2004-2008), Antalya Tabip Odası, Onur Kurulu üyeliği (Mayıs 2002-Mayıs2006), Antalya Tabip Odası, Onur Kurulu Başkanlığı (Mayıs 2004-Mayıs2006), Antalya Tabip Odası Başkanlığı (Mayıs 2006- Mayıs 2008 ), Antalya Tabip Odası Delegasyon üyeliği (Mayıs 2008- ), Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İlaç Etik Kurulu Başkanlığı (2007-2009 ), Sağlık Bakanlığı Böbrek Nakli Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği ( 2006- ), Avrupa Diyaliz ve Transplantasyon Birliği (ERA-EDTA) Yönetim Kurulu Üyeliği (Mayıs 2008- ), Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Kurulu Başkanlığı (Ağustos 2008-2009 ), Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (2008-), Türk Nefroloji Derneği Başkanı (2008- ), Antalya Teknokent Yönetim Kurulu üyeliği (2008- ), Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Kurulu üyeliği (2008- ), Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanlığı (2009- ), Türk Böbrek Vakfı Bilimsel Danışma Kurulu üyeliği (2009- ),

Evli ve bir kız çocuk babasıyım.