0242 237 50 75

GYK’yı ALANYA’DA GERÇEKLEŞTİRDİK…

20231206_173651

Değerli Meslektaşlarımız;

Birlikte üretme, karar alma ve yönetme anlayışımız gereği her ayın ilk yönetim kurulu toplantısını Genişletilmiş Yönetim Kurulu (GYK) Toplantısı olarak gerçekleştirmekteyiz. Bununla birlikte Antalya’nın coğrafi olarak genişliği nedeniyle ilçelerdeki meslektaşlarımızın odaya ulaşımının az olabileceği düşüncesiyle bu birlikte olma durumunu ilçelere de taşımak istedik. Bunun sonucu olarak GYK Toplantılarının bazılarını ilçelerde yapma kararını hayata geçirdik. Bu kapsamdaki ikinci buluşmayı 06 Aralık 2023 tarihinde Alanya’da yaparak meslektaşlarımızla bir araya geldik. Toplantıya Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Çiler Akın Akdeniz, Dr. Tülün Temizkan ve Doç. Dr. Cumhur İzgi ile birlikte TTB Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. Nursel Şahin katıldı.

Toplantıda sağlık ortamında yaşamakta olduğumuz, bizlerde tükenmişliğe, geleceksizliğe sürükleyen olumsuzluklarla birlikte Alanya yereline özgü yaşananlar dile getirilerek bunların çözümü üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Çözümün birliktelikte olduğu, bunun için daha çok emek harcanması gerektiği dile getirildi. Ayrıca TTB Merkez Konseyi üyelerinin yargı eliyle görevden alınmasıyla meslek örgütümüzün özerkliğinin, seçme seçilme haklarımızın ve üyeleri olarak biz hekimlerin özgür iradelerimizin yok sayıldığı belirtildi.

Oldukça verimli geçen toplantıda ayrıca meslekte 30, 40, 50, 55, 60… yıllarını dolduran meslektaşlarımıza geçirilen onur yıllarına atfen sunduğumuz plaketlerini 2023 yılı içinde alamamış olan üyelerimize plaketleri de takdim edilerek toplantı sonlandırıldı.

Antalya Tabip Odası

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ.