0242 237 50 75

Halk Sağlığı ve Sağlık Politikaları Komisyonu Toplandı

Halk Sağlığı ve Sağlık Politikaları Komisyonu Toplandı

Antalya Tabip Odası Halk Sağlığı ve Sağlık Politikaları Komisyonu 07 Haziran 2022 tarihinde 8 meslektaşımızın katılımıyla ve ‘komisyonun çalışma gruplarının ve öncelik konularının belirlenmesi’ gündemiyle toplandı.

Toplantıda öncelikle dünyada salgın şüphesi yaratan Maymun Çiçeği hastalığının turizm sezonunun başladığı Antalya için taşıdığı riskler nedeniyle konu ile ilgili bilgilendirme çalışmalarının ivedilikle yapılması kararı alındı. Ayrıca son günlerde yürürlüğe giren yasada yer alan malpraktis ile ilgili maddeler ile ilgili eleştirel bir çalışmanın Dr. Uğur Yılmaz; mevcut sağlık örgütlenmesi hakkında çalışmanın Dr. Selçuk Koçlar ve Dr. Hüseyin Ruhi Özkaynak; çevre sağlığı ve gıda güvenliği hakkındaki çalışmanın ise Dr. Deniz Akgün, Dr. Hilal Soğancıoğlu ve Dr. Aydan İzgi tarafından koordine edilip hazırlanan raporların komisyona sunulması kararlaştırıldı.

Bir sonraki toplantının 28 Haziran 2022 Salı günü saat 18:30’da yapılması önerisi ile toplantı sonlandırıldı.