0242 237 50 75

Hekim Meclisi Toplanıyor çağrısı

images_duyuru_ato

1. Antalya Hekim Meclisi Toplantısı için

 

1. Antalya Hekim Meclisi Toplantısı için basına ve kamuoyuna yapılan çağrı

BASINA VE KAMUOYUNA

GERÇEK, BİLİMSEL, DEMOKRATİK, KATILIMCI, ÇÖZÜMCÜ
HEKİM MECLİSİMİZ TOPLANIYOR.

Bugüne kadar gerek mesleğimize gerekse sağlık alanına ilişkin sorunlarımızı çeşitli şekillerde dile getirdik. Kimi zaman basın toplantısı yaptık. Kimi zaman beyaz yürüyüşlerle kamuoyuna duyurmaya çalıştık. Kimi zaman da çözüm üretmekle yükümlü olan meclisteki partilerin temsilcileriyle görüştük. Kimi zaman hükümetin yürütme organları olan bakanlıkların üst temsilcileriyle görüşüp sorunlarımızı dinlemelerini ve ortaya koyduğumuz çözüm önerilerine değer verip uygulamalarını istedik.
Ancak bu gün görülmektedir ki sorunlarımıza değil, çözüm bulmak daha da derinleşmesine neden olan kararlar hiç düşünülmeden alel acele alınmaktadır.

Sefalete mahkum eden ücret zamları, hekimleri ve halkı serbest piyasanın koşullarına terk eden hükümet politikaları, Cumhuriyet tarihinin sağlığa ayrılan en düşük bütçe payı karşımızda durmaktadır.

Ülkemizdeki hekim sayısının yeterli hatta fazla olduğu bilimsel bir gerçektir. Sorunun çözümü dengeli dağılım ve özendirici politikalardadır. Çözüm üretmekle yükümlü olan Sağlık Bakanı’nın şu anda bile hekim işsizliği yaşanırken bunu çözmek yerine yeni bir tıp fakültesi müjdesini vermesi ilginçtir. Hatta sorumluluğu üzerinden atarak “bütün mezun olan hekimleri istihdam etmek zorunda değilim” açıklaması oldukça düşündürücüdür.

Ve bunlar gibi daha neler neler yaşıyoruz. Sayfalara ve sözcüklere sığdıramayacağımız kadar olumsuzluklarla karşı karşıya durmaktayız.

Türkiye Büyük Millet Meclisini partiler ve onların milletvekilleri oluşturmaktadır. Ancak görülmektedir ki ne mevcut ne de daha öncekilerin bugüne kadar ürettikleri çözüm değil çözümsüzlüktür. Sağlık alanındaki sorunları ve çözümlerini en iyi bilen sağlık çalışanlarıdır. Bizler Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde çalışanların hem yönetimde hem denetim mekanizmasında yer almasının zorunlu olduğunu ifade ediyoruz..

Biz hekimler olarak mevcut TBMM’yi oluşturan partilerden umudumuzu kestik.

Bütün bunlara artık hekimler olarak dur demek için kendi meclisimizi oluşturduk. Artık birlikte sorunları net olarak ortaya koyup çözümler üreteceğiz. Bir mecliste olması gereken işleyişin ne olduğunu, neyin nasıl yapılacağını bizleri yönetenlerin gelip görmesini istiyoruz. Bu nedenle hekim meclisimiz siyasilerimize, bürokratlarımıza, yöneticilerimize açıktır. Hekim meclisimiz demokratik katılımın simgesi olacak.

Bu çerçevede uzun süredir yürüttüğümüz çalışmalar sonunda Antalya Bölgesindeki ilk hekim meclisini:TTB Merkez Konseyi Temsilcileri, Antalya Tabip Odası Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Onur Kurulu Üyeleri, Denetleme Kurulu Üyeleri, Büyük Kongre Delagasyonu, Antalya Tabip Odası Kol ve Komisyonları, İlçe Temsilcileri, SSK ve Devlet Hastanesi Temsilcileri, Tıp Fakültesi Hastanesi Temsilcileri, Sağlık Ocağı Temsilcileri, Kurum Tabipliği Temsilcileri….. başta olmak üzere Antalya ‘da ki tüm hekimlerin oluşturduğu açılışı gerçekleştiriyoruz.

Artık Ülke genelindeki ve Antalya Genelinde ki sağlık sorunlarına ve hekimlerin mesleki sorunlarına yapıcı çözümler üreten meclisimiz var.

Hekim Meclisimizin ilk toplantısı 5 Mart 2000 Pazar günü saat 10.00’da Cam Piramit Düden Salonunda gerçekleştirilecektir. İlk toplantımızın açılışına katılmanızdan onur duyarız. (Hekim Meclisimizin Saat:10.00-10.30 arası basına açık yapılacaktır.)
Saygılarımızla.

Antalya Tabip Odası