0242 237 50 75

Hekimlerden çağrı

images_foto2016_hekimlerden-cagri

TTB ve 65 tabip odasının TBMM’ye çağrı metni, gazetelerde

 

Aralarında Antalya Tabip Odası’nın da olduğu 65 tabip odası TBMM’de görüşülen yasa hakkında çağrı metni yayınladı. TTB ve 65 tabip odasının TBMM’ye çağrı metni, gazetelerde bugün  ilan olarak yayınlandı.

Gündemdeki tasarının “yetersiz bir adım” olarak nitelendirildiği açıklamada, “Hangi sosyal güvenlik kurumundan olduğuna bakılmaksızın bütün emekli hekimlerin maaşlarına zam yapılmalı” denildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türkiye’deki tüm tabip odaları TBMM’ye ortak çağrı yaptı. TTB ile 65 tabip odasının ortak çağrı metninde içinde hekimleri de ilgilendiren düzenlemelerin yer aldığı torba yasayla ilgili taleplerini sıraladılar.

HEKİMLERDEN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NE ÇAĞRI

Yıllardır ve ısrarla emekli hekim maaşlarının yükseltilmesi ve hekimlere fiili hizmet süresi zammı verilmesi taleplerimizi dile getiriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemindeki düzenlemeleri bu doğrultuda yetersiz de olsa bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Ancak kanun teklifi bu biçimiyle yasalaşırsa emekli hekimlerin büyük bir çoğunluğu bundan yararlanamayacaktır.

Teklifin Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi sürecinde aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz

• “Hangi sosyal güvenlik kurumundan olduğuna bakılmaksızın bütün emekli hekimlerin maaşlarına zam yapılmalıdır.
• Emekli olmakla birlikte çalışmak zorunda olan hekimler yapılacak zamdan mahrum bırakılmamalıdır.
• Primini ödeyerek döner sermaye gelirinin bir kısmını emekliliğine saydırmış olan hekimlerden kesinti yapılmamalıdır.
• Yapılacak zam kanun yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe girmelidir.
• Fiili hizmet süresi zammı yılda en az 120 gün olmalı, hizmetin yıpratıcılığına bağlı olarak 150 ve 180 güne çıkarılmalıdır,
• Fiili hizmet zammı sadece ileriye yönelik olarak değil, geçmiş çalışmaları kapsayacak şekilde geriye dönük olarak da uygulanmalıdır.

Son günlerde de görüldüğü gibi şiddet, sağlık sunumunun her aşamasında ciddi bir sorundur. Acillerde, polikliniklerde, hastane koridorlarında bir meslektaşımızı daha kurban vermek istemiyoruz. Türk Tabipleri Birliği’nin önerileri doğrultusunda bir yasa çalışması bir an önce Meclis gündemine alınmalıdır.