0242 237 50 75

Hekimlerin ortak sesi

images_img1_hkm15

Her üç ayda bir düzenli toplanacak olan

Uzun bir aradan sonra Antalya Tabip Odası Hekim Meclisi yeniden toplandı. Açılış konuşmasını Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz’ın yaptığı toplantıda Antalya Hekim Meclisi Divan Başkanlığına Dr. Metehan Akbulut divan üyeliklerine ise Dr. V. Aydan İzgi ve Dr. Tolga Temel seçildiler.

BASINDA YER ALAN HABERLER İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Hekim Meclisi Divan Başkanı Dr. Metehan Akbulut, Hekim Meclisinin amacının “Hekime ve insana ait her konuda ve toplumsal bir sağlık politikası oluşturulması ve uygulanması sürecinde tabip odası yönetimine izleyeceği yol ve yöntem konusunda kararları almak, bu sürece daha çok hekimin katılmasını sağlamak, almış olduğu kararların yönetim tarafından uygulanmasını izlemek, tabip odası yönetimi ve diğer birimleri ile tüm hekimlerin iletişiminin sağlanması ve kuvvetlendirilmesini hedefler.” olduğunu söyledi.

“Antalya hekimlerinin ortak aklı, ortak vicdanı ve ortak sesi olan, Hekim Meclisinin tüm eksikliklere rağmen yeniden toplanması çok önemli ve kıymetli.” diyen Dr. Akbulut ilçeler dahil tüm birimlerin temsilcileri başta olmak tüm hekimlerin katılımına açık yapılan meclis toplantılarının demokratik bir işleyişe sahip olduğunu vurguladı.

Düzenli toplanacak
Kabul edilen iç tüzükleri gereği Hekim Meclisi’nin en geç üç ayda bir düzenli olarak toplanacağına dikkat çeken Dr. Akbulut, “Meclis toplantıları öncesi temsilciler birimlerinde toplantılar yaparak oradaki hekimlerin görüşlerini, önerilerini, beklentilerini, kararlarını meclisimize taşıyacaklar. Meclis toplantımızda da bu sorunlarımıza dair birlikte neler yapabilirizi konuşup, ortak çözümler üreteceğiz ve bir mücadele programı oluşturacağız.” dedi.
İlk yaptıkları toplantılarının hiç arasız yaklaşık üç saat sürdüğünü belirten Dr. Akbulut, hekimlik ve sağlık alanında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine yapılan tartışmalarda söz alan çok sayıda meslektaşlarının görüş ve önerilerini sunma olanağı bulduğunu kaydetti.

Kararlar TTB’ne iletiliyor
Çalışmalarının sadece Antalya ile sınırlı olmayacağını ifade eden Dr. Akbulut, ”Elbette buradaki çalışmalarımızı diğer illerdeki arkadaşlarımızla da ortaklaştıracağız. Her toplantımıza üst örgütümüz olan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’inden arkadaşlarımızı davet edeceğiz. Örneğin bu ilk toplantımıza katılan TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök, “Türkiye’de Sağlığın Durumu, TTB ve Tabip Odaları” başlıklı bir sunum yaptı. Sunumun ardından yaptılan tartışmalarda Antalya’daki hekimleri doğrudan dinleme olanağı buldu. Antalya’daki hekimlerin isteklerini, taleplerini ve beklentilerini aldı. Dr. Sürenkök, bu görüşleri üst örgütümüz olan TTB Merkez Konseyine iletecek” dedi.