0242 237 50 75

Hekimlerin ve Sağlık Çalışanlarının Covid-19 Aşılama Programı

images_il_saglik_mudurlugu

 

 

Değerli Meslektaşımız,

Hepinizin bildiği gibi, ülkemizde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında önümüzdeki günlerde aşılama sürecinin başlayacağı Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu. Basından edindiğimiz bilgilere göre aşılama programında hekimlere ve sağlık çalışanlarına öncelik verileceği öğrenilmiş olmakla birlikte bu konuda nasıl bir algoritma ile hareket edileceği henüz netleşmemiştir.

Antalya Tabip Odası olarak üyelerimizden gelen talepler, Antalya’da salgın yükünün artışı, hekimlerin heterojen dağılımı göz önünde bulundurularak, aşılama programının değişik kesimlerde çalışan tüm hekim ve sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde yapılmasına yönelik talebimizi içeren, İl Sağlık Müdürlüğüne ilettiğimiz yazıyı aşağıda  bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu

 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE
ANTALYA

 

Konu: Hekimlerin ve Sağlık Çalışanlarının Covid-19 Aşılama Çalışmaları hakkındadır.

İçinde bulunduğumuz Coronavirüs salgını yönetiminde sahada hastalar ile birebir temas halinde olan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarının maruz kaldığı bulaşma riski yüksekliği bilinmektedir. Bu mücadelede enfekte olmakla kalmayıp hayatını kaybeden hekimler ve sağlık çalışanlarının sayısı da ne yazık ki gün geçtikçe artmaktadır.
Basından ve kamuoyundan yaptığımız takiplerde Sağlık Bakanlığı’nın aşılama sürecinde önceliği hekimlere ve sağlık çalışanlarına vereceği öğrenilmiştir. Ancak bu konuda nasıl bir algoritma ile hareket edileceği ise henüz netleşmemiştir.
Aşılama konusuyla ilgili üyelerimizden gelen talepler, Antalya’ daki salgın yükünün artması, hekim sayısı ve hekimlerin heterojen dağılımı göz önüne alındığında kamu hastanelerinde ve aile hekimliklerinde görevli hekim/sağlık çalışanlarının aşılanması ile birlikte;
– Özel hastane ve diğer özel sağlık kuruluşlarında ( tıp merkezi, poliklinik, laboratuvar, diyaliz merkezi vb.) görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarına,
– İşyeri hekimliği yapan hekimlere ve yanlarında çalışan sağlık çalışanlarına,
– Muayenehanelerinde serbest hekimlik yapan meslektaşlarımıza ve çalışanlarına
– Tıp fakültesi öğrencileri ve intörnlere de
aşılama programında öncelik verilmesini talep etmekteyiz. Talebimizle ilgili olumlu geri dönüşünüzü bekler, saygılarımızı sunarız.

 

Dr. Gülsün Gülay YILMAZ
Genel Sekreter
Yönetim Kurulu adına