0242 237 50 75

Hukuki Kazanım

TABİP_HUKUK

2020/2021 yılı içerisinde serbest çalışan hekim meslektaşlarımıza yönelik vergi incelemelerinde,  TTB asgari ücret tarifesinde belirtilen miktarın altında serbest meslek makbuzu kestikleri gerekçesi ile bu tarife esas alınarak Vergi Dairesi tarafından ağır vergi cezaları tahakkuk ettirilmiştir.

Bu haksız vergi uygulaması mağdur durumda olan bir meslektaşımızın, Antalya 2. Vergi Mahkemesine açmış olduğu dava sonucu tümüyle iptal oldu. Vergi Dairesinin bu karara yaptığı itiraz ise Konya Bölge İdare Mahkemesi 2.Daire tarafından reddedilerek kesinleşmiş oldu.

Bundan sonraki muhtemel vergi incelemeleri ve açılacak davalarda emsal olacağını düşündüğümüz bu kararları meslektaşlarımızın bilgisine sunuyoruz.

Kararlar için tıklayınız…