0242 237 50 75

“Hususi Damgalı Pasaport”

images_pasaport_web

 

TTB, Serbest Mesleki Faaliyet Yürüten Hekimlere “Hususi Damgalı Pasaport” Verilmesi İçin Yasal Düzenleme Talep Etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenen “hususi damgalı (yeşil) pasaport” kullanım hakkı kapsamına serbest mesleki faaliyet yürüten hekimlerin de alınması için İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanlıklarına 3 Haziran 2021 günü birer yazı gönderdi.

Sağlık hizmetinin yaşamsal, ertelenemez ve vazgeçilmez niteliği dolayısıyla hekimlerin faaliyetlerinin kamusal bir nitelik taşıdığı belirtilen yazıda Anayasa Mahkemesi’nin ilgili kararına da atıf yapıldı. Yazıda en az 15 yıl tabip odasına kayıtlı olarak serbest mesleki faaliyette bulunmuş hekimlere de “hususi damgalı pasaport” verilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması talep edildi.

İçişleri Bakanlığı’na yazılan yazı için;

 https://drive.google.com/file/d/1pTR4_KUnaqIzzqXmstrgl1_wbV09xpr4/view?usp=sharing

Sağlık Bakanlığı’na yazılan yazı için

https://www.ttb.org.tr/userfiles/files/abis0013(1).pdf

TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanlıklarına yazılan yazı için

https://www.ttb.org.tr/userfiles/files/abis0014.pdf