0242 237 50 75

İl İnsan Hakları Kurulu Nisan 2022 ayı toplantısı

images_duyuru_ato

 Antalya İl İnsan Hakları Kurulu toplantısına  Antalya Tabip Odası adına Genel Sekreteri Dr. Metehan Akbulut katıldı.

26 Nisan 2022 salı saat:11.00’da Antalya Valilik binasında  Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin  Başkanlığında gerçekleştirilen Nisan 2022  ayı toplantısında “Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan tutuklu yakının başvurusu üzerine Antalya Barosu tarafından hazırlanan rapor görüşüldü.

23.11.2003 Tarih ve 25298 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmelik” hükmü gereği  yapılan Antalya İl İnsan Hakları Kurulu toplantıların gündemleri:

a) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında bulunan İnsan Hakları Başvuru Kutusundan, e-posta üzerinden ve doğrudan yapılan insan haklarına ilişkin talep ve şikâyetlerin yer aldığı başvurular,
b) Daha önceki toplantılarda ilgili kuruluşlara gönderilen başvurulara istinaden gelen yanıtlar,
c) Başvuru kutularından, e-posta üzerinden yapılan teşekkür ve öneriler,