0242 237 50 75

İki yıl aradan sonra

images_foto2016_erol-yaman-egitim

İşyeri Hekiminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları” başlıklı eğitim

İki yıl aradan sonra İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu, eğitimlere yeniden başladı.  Dr.Erol Yaman tarafından “İşyeri Hekiminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları” başlıklı eğitim odamız toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Sunuma ulaşmak için lütfen bu linki tıklayınız

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Toplandı

Odamız İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu 2 Temmuz 2018 pazartesi günü 17 meslektaşımızın katılımıyla toplandı.

Komisyon toplantısında 1.Basamak ve Aile Hekimliği Komisyonu ile ortak etkinlik olarak 6-7 Ekim 2018 tarihlerinde yapılması planlanan “1.Basamakta Resusitasyon ve EKG kursu” hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

İşe giriş ve periyodik muayenelerde sahada yaşanan sorunlar katılımcı meslektaşlarımızın deneyimleriyle dile getirildi.

Toplantıda alınan kararlar

1- Bir sonraki toplantının 6 Ağustos 2018’de yapılmasına,

2- 2018 yılı içinde yapılması planlanan Komisyon eğitim programı konu başlıklarına ilişkin işyeri hekimlerinin taleplerinin alınmasına,

3- İşe giriş raporlarının verilmesinde işyeri hekimlerine referans oluşturacak bir rehberin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanması gerekliliğine istinaden bir çalışma yapılmasına,

4- Bir sonraki toplantıda :
a)“İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS)” hakkında Dr.Yavuz İpekli tarafından kısa bir bilgi paylaşımı yapılmasına,
b)İSG-KATİP’te yapılan güncellemeye ilişkin Dr.Erol Yaman tarafından kısa bir bilgi paylaşımı yapılmasına,
c)”Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” te yapılan değişikliğe ilişkin Dr.Aydan İzgi tarafından kısa bir bilgipaylaşımı yapılmasına,

oy birliği ile karar verildi.