0242 237 50 75

İklim değişimi ve enerji eylem planı çalıştayı

iklim -calistay

Muratpaşa Belediyesi Sürdürülebilir İklim ve Enerji Eylem Planı (SECAP) çalıştayı 21 Haziran 2022 günü Abdullah Sevimçok İnovasyon merkezinde yapıldı. Çalıştay’a Antalya Tabip Odası adına halk sağlığı komisyonu üyesi Dr. Deniz Akgün katıldı. Çalıştay’ da iklim değişimi ile birlikte ortaya çıkacak kurumsal riskler ve kırılganlıklar ile bunlara yönelik alınması gereken önlemler değerlendirildi.

Tabip Odası adına toplantıya katılan Dr. Deniz Akgün, iklim değişiminin sonucunda sıcak hava dalgaları ve aşırı hava olaylarının yanı sıra zoonotik hastalıkların görülme örüntüsünde değişikliler yaşanabileceğini belirtti.

Deniz Akgün İklim değişimi sonucunda deniz seviyesinin yükselmesi ve kuraklık gibi etkenler nedeniyle içme suyu kaynaklarının etkilenebileceği, buna bağlı olarak su ile bulaşan ve su eksikliği sonucu ortaya çıkan hastalıklarda artış yaşanabileceğinin altını çizerek “Tarımsal üretimin merkezlerinden biri olan Antalya’da iklim değişimi sonucu tarımsal üretimi etkilenebilecektir. Gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarda yerel yönetimlerin rehberlik yapması çok önemli” dedi.