0242 237 50 75

İl Dışı Hekim Görevlendirme

images_duyuru_ato

Bazı basın organlarında, 19 Eylül 2019 tarihinde “Şanlıurfa/Mardin İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık tesisleri emrine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından

 

Sayın Meslektaşımız, 

Bazı basın organlarında, 19 Eylül 2019 tarihinde “Şanlıurfa/Mardin İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık tesisleri emrine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye bölgesine yapılması planlanan sınır dışı askeri harekât kapsamında sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için yapılan organizasyona destek vermek amacıyla” resen hekim görevlendirileceği haberleri yansımıştır. Bunun üzerine Türk Tabipleri Birliği ve Antalya Tabip Odası olarak meslektaşlarımızı durumdan haberdar etmek, ihtiyaç duydukları anda katkı ve yardıma hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istedik. Bilgilendirmek amacıyla konuyla ilgili Dünya Tabipleri Birliği tutum belgeleri de gönderilmiştir. 

Her zaman ve her koşulda barıştan yana tutum alan bir hekim örgütü olarak; başta askerlerin ve bölge halkının can güvenliği ve sağlığı olmak üzere sağlık ihtiyacı duyabilecek herkese ve olası mülteci göç dalgasında yaşanabilecek halk sağlığı sorunlarına karşı hekimlerin sağlık hizmeti sorumluluğunu yerine getirmekten imtina etmeyeceği bilinmelidir. Ancak, savaş ortamlarına sivil hekimlerin gönderilmesi sürecine dair hekimlerin de yaşamını, sağlığını, çalışma koşulları ve görevlendirilmelerinin süre ve niteliğini de sorgulamamız görevlerimiz arasındadır.

Türk Tabipleri Birliği ve Antalya Tabip Odası olarak bölgemizde, dünyada barışa her zamankinden fazla ihtiyacımız olduğunu bir kere daha paylaşmayı meslek örgütü ve hekimlik sorumluluğu olarak kabul ediyoruz.

Saygılarımızla

Antalya Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Silahlı Çatışma ve Diğer Olağandışı Durumlarda Sağlık Alanındaki Etik İlkeler İlişkin Dünya Tabipler Birliği Tutum Belgesi 

Silahlı Çatışma ve Diğer Şiddet Durumlarına İlişkin Dünya Tabipler Birliği Kararları