0242 237 50 75

İleri eğitimler yeniden başlıyor

İleri eğitimler yeniden başlıyor

Ön kayıt için en geç 15 Aralık 2015 tarihine kadar

16-17 Ocak 2015 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek ve katılımcı sayısı 50 kişi ile sınırlı ayrıntıları aşağıda yazılı olan İleri Eğitim Programına katılabilmek için en geç 15 Aralık 2015 tarihine kadar başvurunuzu yapınız. Ön kayıtlar başvuru sırasına göre belirlenecektir.

Değerli meslektaşlarımız

Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimi İleri Eğitimleri kapsamında “Kas İskelet Sistemi Hastalıkları” eğitim modülü, 16-17 Ocak 2015 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecektir.
Kursun amacı ; çalışanların sağlığı ile iş güvenliğinin sağlanması ve korunmasında, işyeri hekimlerinin çalışma ortamlarında karşılaşacakları kas iskelet sistemi sorunları ile alınacak önlemler konusunda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.

Eğitim modülünün öğrenim hedefleri ise ; çalışma ortamında karşılaşılan kas iskelet sistemi (KİS) sorunlarını tanımlamak ,KİS sorunlarına yol açabilecek ya da artıracak faktörleri saptamak ve bu sorunları önlemede alınacak önlemleri belirlemek olarak öngörülmüştür.

Eğitim içeriğinde mesleki ve işe bağlı kas iskelet sistemi hastalıklarına yol açan etken ve tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel ve/veya nicel yöntemleri kullanabilme becerisini kazandırmak ve bu konuda koruyucu önlemlerin alınmasını sağlayacak metotlara yer verilmiştir

KİS sorunlarının epidemiyolojisi
– Hareket sistemi ve anatomisinin hatırlatılması,
– Sorunun önemi,
– Bu sorunların ortaya çıkmasında çalışma koşullarının rolü,
– Araştırma sonuçları.

Farklı patolojilerin özellikleri:
– Klinik bulgular,
– Fizyopatolojisi,
– Etyolojisi (çoknedenli mesleki sorunlar)
– Meslek hastalığı olarak tanınma

Önleme ve işyeri hekiminin rolü:
– Ergonomik tanı,
– Koruyucu önlemelerin alınma süreci,
– Tanı ve değerlendirme araçlarının tanıtımı
– İş istasyonunda, atölyede, ve tüm işletme içinde koruyucu önlemler,
– Ekip çalışması

Bu eğitimin; işyeri hekimlerinin mesleki performanslarının geliştirilmesine, işyerlerinde daha etkin ve kaliteli sağlık hizmetlerinin organize edilebilmesine katkı sunarak tıbbi, teknik ve iş mevzuatı bilgilerinin tartışılıp pekiştirilebileceği ve güncel gelişmelerin meslektaşlarımızla paylaşılabileceği bir ortam sağlayacağı kanaatindeyiz. Kurs sonunda katılımcı hekimlere “İşyeri Hekimi Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Modülü İleri Eğitim Katılım Belgesi ” verilecektir.

TTB tarafından kredilendirilen ve iki gün sürecek kurs ücreti (öğle yemekleri ve kahve araları dahil) 400 TL olarak tespit edilmiştir. Kurs ücretinin yarısı Antalya Tabip Odası tarafından karşılanacak olup meslektaşlarımızın  kursa katılmak için yatırması gereken  ücret 200TL’ dir.

Kontenjan 50 kişi ile sınırlı olup, ön kayıtlar başvuru sırasına göre kursiyerler belirlenecektir.

Ön kayıt için en geç 15 Aralık 2015 tarihine kadar Antalya Tabip Odası’na başvurunuzu yapmanız gerekmektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla