0242 237 50 75

ILO Türkiye Ofisi Direktörünü ziyaretimiz

ilo

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan “6331 Sayılı Yasanın 10. Yılında Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu” düzenleme kurulu üyeleri tarafından makamında ziyaret edildi.

Ziyaret sırasında sempozyum düzenleme kurulu üyelerinden Dr. Metehan Akbulut (TTB) Bedri Tekin (TMMOB), Tevfik Güneş (DİSK) ve Celalettin Erten (KESK) yaptıkları çalışmalar hakkında Numan Özcan’a bilgi vererek sempozyuma davet ettiler.

Numan Özcan ziyaretten ve davetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,  sempozyuma katılacağını söyledi.

Numan Özcan, Birleşmiş Milletler kuruluşları içerisinde hükümet, işveren ve işçiden oluşan üçlü yapıya sahip tek kuruluşun  ILO olduğunu ifade ederek, Sosyal adaletin temel unsurları olan insan haklarına saygıyı, saygın yaşam standartlarını, insanca çalışma koşullarını, istihdam olanaklarını ve ekonomik güvenceleri geliştirmeye ve tüm çalışanlara ulaştırmaya çaba gösterdiklerini vurguladı.

Numan Özcan, çocuk işçiliği ile mücadeleyi, genç ve kadın istihdamını artırmayı, sosyal diyaloğu güçlendirmeyi ve kayıt dışı istihdamı engellemeyi, iş sağlığı ve güvenliği öncelikli hedeflerin kendi alanlarına girdiğini ve bu konudaki çalışmalarını anlatarak   TTB; TMMOB,TDB, DİSK ve KESK’in  alandaki çalışmalarını takip ettiğini söyledi.