0242 237 50 75

Antalya İl Sağlık Müdürü ile Görüşüldü

images_ilsaglkaaa

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Daha önce de paylaştığımız gibi 27 Kasım’da Birinci Basamak ve Aile Hekimliği Komisyon toplantısı Zoom üzerinden yapılarak birinci basamak ve aile hekimliğinde yaşadığımız sorunlar ve çözüm önerileri konuşulmuştu. Yapılan tespitler ışığında Antalya Tabip Odası Başkanımız Prof. Dr. Nursel ŞAHİN, Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal HÜLÜR ile görüşmüştür.

Görüşmede salgının kontrol edilemez boyutlara geldiğini, vaka sayılarının hızla arttığını, hastanelerimiz ve yoğun bakımların tam doluluğa ulaştığını ifade etmiştir.

Bu derecede artan sağlık hizmeti yükünün tüm kademelerde çalışan sağlık çalışanları üzerinde önemli bir baskı oluşturduğu belirtilmiştir. Bu nedenle tüm sağlık çalışanlarının tükendiğini, aşırı risk altında yoğun iş yükü altında çalışmak zorunda kaldıkları iletilmiştir. Aile hekimliği birimlerinin de salgının ön saflarında her türlü riske rağmen görevlerini yerine getirmeye çalıştığı vurgulamıştır. Tüm bunlara karşın her geçen gün daha da artan iş yükü nedeniyle asli görevlerini yerine getiremez duruma geldiklerini, bu nedenle yeni iş yüklerini kaldırmalarının mümkün olamayacağı, tükenmişliği daha da artıracağı ifade edilmiştir.

  – ASM’lerin fiziki yapısının pandemi koşullarına göre oluşturulmadığı, bu nedenle  girişlerde triaj uygulanması gerekse de  hasta kabulünün kış şartlarında ciddi sorunlar yaratacağı,

   -Esnek mesai uygulamasına geçilmesinin bir nebze çalışanları rahatlatacağını,

   -Kişisel koruyucu ekipmanlara yakın zamanda ihtiyacın artacağını ve bunun cari giderlerden karşılanmasının mümkün olamayacağını,

   –Aile hekimliklerine düzenli test uygulamasının mutlaka yapılması gerektiğini,

   –Çalışma programının  asm’lerde bulaşı engelleyecek şekilde koruyucu sağlık hizmetleri, hasta kontrolü ve diğer hizmetlerin ayrı zamanda planlanarak yapılması gerektiğini,

  -Bu günlerde gündeme gelen filyasyon ekiplerinde aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının görevlendirilmesi uygulamasının var olan iş yükünü daha da artıracağını, sürdürülen hizmette ciddi aksamalar yaratacağı ve kabul edilemez olduğu vurgulanmıştır.

   -Aile hekimliği birimlerine başvuran hastaların temasını en aza indirmek için uygulanabilir randevu sistemi hayata geçirilmeli ve Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüklerince toplumla paylaşılmalıdır denilmiştir.

    -Yapılacak çalışmalarda sağlık alanında bulunan bütün yapılanmaların sürece katılımının sağlanmasının önemi de vurgulanmıştır.

Sağlık Müdürü Sayın Dr. Ünal HÜLÜR paylaşımlarından dolayı memnuniyetini dile getirmiştir. Önerileri ve tespitleri dikkate alacağını yapabilecekleri konularda gerekli hassasiyeti göstereceklerini ifade etmiştir. Filyasyon görevlendirmelerinde gönüllülük çerçevesinde çözüme ulaşmayı hedeflediklerini, görevlendirilenlere gerekli ödemeleri yapacaklarını, ihtiyacın aile hekimliği dışında diğer kurumlarda karşılanmasına özen gösterdiklerini belirtmişlerdir. Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarı ve kolaylıklar dileriz.

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu