0242 237 50 75

İnsan Hakları Kol toplantısı

İnsan Hakları Kol toplantısı

Antalya Tabip Odası adına

Antalya Tabip Odası adına Dr.Metehan Akbulut’un katıldığı Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kol toplantısı 27 Aralık 2014 Cumartesi günü TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündemlerle gerçekleştirildi.

1. İnsan Hakları Komisyonlarının Tabib Odalarındaki durumu ve yapılandırılması
2. Mahkum muayene standartları, cezaevleri sağlık bakımının durumu
3. Mahkumlardan gelen alternatif rapor talepleri için gönüllü hekim listesi oluşturulması
4. Mahkumlardan gelen mektupları değerlendiren hekim, tıp öğrencisi gönüllülerin deneyim aktarımı ve ihtiyaçların belirlenmesi
5. Savaş maduru göçmenlerin durumunun insan hakları bağlamında görüşülmesi
6. Önümüzdeki dönem yapılması planlanan hekimlere yönelik eğitimler, İstanbul Protokolü, gözaltına alınanların muayenesi vs.
7. İstanbul Protokolü