0242 237 50 75

İnsan İlişkileri

İnsan İlişkileri

İnsana ve bireysel gelişime önem

Antalya Tabip Odası Emekli Hekimler Kolu aylık söyleşi toplantılarından ilkini gerçekleştirdi. 17 Şubat 2015 Salı günü 17.00-19.00 saatleri arasında, ATO toplantı salonunda düzenlene toplantıda Emekli Hekim Kol Sorumlusu Dr. Müberra Kılıç “İNSAN İLİŞKİLERİ” konusunda bir sunum yaptı.

Dr.Kılıç sunumunda insan ilişkilerini “iyi” hale getiren en önemli etmenin bireyin öncelikle kendini “iyi” tanımasından geçtiğini, bunun da insana ve bireysel gelişime önem vermekle mümkün olacağını söyledi.

Antalya Tabip Odası yönetim kurulu üyesi Dr. Nejat Ergün ve diğer hekimlerin interaktif katılımıyla karşılıklı deneyim ve bilgi paylaşımı çerçevesinde devam eden toplantı sonunda katılımcılar her ay farklı konularda tekrar bir araya gelmek istediklerini, böylece hem meslektaşlarla bir arada olma fırsatını yakaladıklarını, hem de karşılıklı paylaşımlardan yararlandıklarını belirterek, bu etkinlikleri düzenleyen Antalya Tabip Odasına teşekkür ettiler.

FOTOĞRAFLAR İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ