0242 237 50 75

İNSAN HAKLARIYLA İNSANDIR

images_web_ibsn

 

İnsan hakları ihlallerinin yaşandığı İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, her bireyin özgürce, eşitçe ve onurlu bir şekilde yaşamasının ancak devletlerin uluslararası bir belge etrafında bir araya gelmesiyle mümkün olacağı fikrine dayanan Dünya İnsan Hakları günü ırk, renk, din, cinsiyet, dil, siyasi veya diğer görüşler, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler sebebiyle ayrım gözetmeksizin herkesin doğal insan haklarına sahip olduğuna dikkat çekiyor.

Bu süreçten sonra, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Birleşmiş Milletler tarafından Haziran 1948’de hazırlanarak ve 10 Aralık 1948’de Genel Kurulun Paris’te yapılan oturumunda kabul edilmesi sonucunda her yıl Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanıyor.

Ancak bugün dünyanın birçok ülkesinde savaşlar, soykırımlar, iç ve dış göçler, mültecilerin sorunları, başta kadın ve çocuklar olmak üzere şiddet uygulanması ,yasalarla belirlenmiş hakların dahi kullanılamaması, en doğal insan hakkı olan sağlık, eğitim,barınma gibi hakların tamamen ticarileştirilmesine yönelik adımlar, anne ve çocuk haklarına sahip çıkılmaması, savunma hakkının egemen güçler tarafından sürekli ihlal edilmesi … ve daha birçok insan hakkı ihlali 1948’den bu yana 73 yıl geçmesine rağmen bir arpa boyu yol gitmediğimizin açık göstergesidir.

Böyle bir günde son iki ayda yaşanan alım gücümüzün yüzde 50’ye yakın erimesi ile tükenen tüm ülke insanları için, “Halktan ve Emekten Yana Bir Bütçe İçin Alanlardayız”. “Geçinemiyoruz” başlıklı en doğal hak talebimizi kamuoyuyla paylaşmak, iktidara taleplerimizi, itirazlarımızı iletmek için 12 Aralık Pazar günü saat:13.00’de Aydın Kanza Parkı’nda yapacağımız toplantımız engellenmeye çalışılmaktadır. Bu tutum ülkemiz ve Antalya adına utanç vericidir.

“İnsan Haklarıyla İnsandır” her türlü engellemeye karşın haklarımız için mücadeleye devam edeceğiz.

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu