0242 237 50 75

İntern Hekimler Toplantısı

images_duyuru_ato

Hekimlerin özlük hakları konusundaki talepleri nasıl bir mücadele hattı izleniyor?

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörn doktorları ile 13 Ekim 2017 Cuma günü Antalya Tabip Odasında gerçekleştirdik.
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. İlker Belek ile birlikte Antalya Tabip Odası Başkanı Dr.Adnan İş katıldığı toplantıda TTB ve tabip odaları nedir?

Görevleri, yetkileri, sorumlulukları nelerdir?, Sağlık politikaları alanında neler yapıyorlar?

Hekimlerin özlük hakları konusundaki talepleri nasıl bir mücadele hattı izleniyor?…. vb. konularında bilgi aktarımı yapıldı.

DSCF9293

 

DSCF9294