0242 237 50 75

İntern Hekimlerle Toplantı

images_duyuru_ato

Görevleri, yetkileri, sorumlulukları nelerdir?, Sağlık politikaları alanında neler yapıyorlar?

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörn doktorları ile 21 Temmuz 2017 Cuma günü Antalya Tabip Odasında gerçekleştirdik.
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. İlker Belek ile birlikte

Antalya Tabip Odası Başkanı Dr.Adnan İş katıldığı toplantıda TTB ve tabip odaları nedir?

Görevleri, yetkileri, sorumlulukları nelerdir?, Sağlık politikaları alanında neler yapıyorlar?

Hekimlerin özlük hakları konusundaki talepleri nasıl bir mücadele hattı izleniyor?…. vb. konularında bilgi aktarımı yapıldı.

 

DSCF9020

 

DSCF9021