0242 237 50 75

İntörn doktor toplantısı

images_foto2016_intornhz1

Doç.Dr. İlker Belek ile birlikte Prof.Dr.Nursel Şahin’in katıldığı toplantıda TTB ve tabip odaları

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörn doktorları ile 2018-2019 dönemi olağan toplantısı 13 Haziran 2018 tarihinde odamızda yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. İlker Belek ile birlikte Antalya Tabip Odası Başkanı Prof.Dr.Nursel Şahin’in katıldığı toplantıda TTB ve tabip odaları görevleri, yetkileri, sorumlulukları nelerdir? Sağlık politikaları alanında neler yapıyorlar? Hekimlerin özlük hakları konusundaki talepleri nasıl bir mücadele hattı izleniyor?…. vb. konularında bilgi aktarımı yapıldı.