0242 237 50 75

İntörn doktor toplantısı

İntörn doktor toplantısı

Dr. S. Nihan Keysan’ın katıldığı toplantıda
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi İntörn doktorlar 5. Grup toplantısını 27.3. 2015 Cuma günü Antalya Tabip Odasında gerçekleştirdi. Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Belek ile Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. S. Nihan Keysan’ın katıldığı toplantıda, TTB ve tabip odalarının yasal dayanakları, görev , yetki ve sorumlulukları, sağlık politikaları alanında yapılanlar, hekimlerin özlük hakları konusundaki talepleri konularında bir sunum yapıldı. Ardından hekim adaylarının tabip odaları ile ilgili sorularının, görüşlerinin değerlendirildiği bir söyleşi gerçekleştirildi.

FOTOĞRAFLAR İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ