0242 237 50 75

İntörn hekim toplantısı

images_foto2016_intorn4

Prof.Dr.Nursel Şahin’nin katıldığı toplantıda TTB ve tabip odaları

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörn doktorları ile 2018-2019 dönemi olağan toplantısı 18 Nisan 2019 tarihinde odamızda yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi  Dr. Mehtap Türkay ile birlikte Antalya Tabip Odası Başkanı Prof.Dr.Nursel Şahin’in katıldığı toplantıda TTB ve tabip odaları görevleri, yetkileri, sorumlulukları nelerdir? Sağlık politikaları alanında neler yapıyorlar? Hekimlerin özlük hakları konusundaki talepleri nasıl bir mücadele hattı izleniyor?…. vb. konularında bilgi aktarımı yapıldı.