0242 237 50 75

İntörn hekim toplantısı

İntörn hekim toplantısı

Görevleri, yetkileri, sorumlulukları

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi İntörn doktorlar 4. Grup toplantısını 30 Ocak 2015 Cuma günü Antalya Tabip Odasında gerçekleştirdi. Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. İlker Belek ile birlikte Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Egemen Aktaş katıldığı toplantının 1. Bölümünde Dr. Egemen Aktaş, TTB ve tabip odaları nedir? Görevleri, yetkileri, sorumlulukları, Sağlık politikaları alanında neler yapıyorlar? Hekimlerin özlük hakları konusundaki talepleri nelerdir? Konularında bir sunum yaptı. İkinci bölümde ise soru cevap yapılarak ders sonlandırıldı.

FOTOĞRAFLAR İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ