0242 237 50 75

İş kazaları kader olmasın

images_img1_yvzip

Antalya Tabip Odası İşçi Sağlığı

 

Antalya Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi Dr.Yavuz İpekli’nin 07 Eylül 2014 Pazar günü Akdeniz Manşet Gazetesindeki “İş Kazaları Kader Olmasın ” başlıklı bir röportajı yayınlandı

İş kazaları kader olmasın
İşyeri hekimi Doktor Yavuz İpekli ölümlü iş kazaları ve meslek hastalıklarında ülkenizim dünyadaki yeri ve yapılması gerekenlerle ilgili açıklamalarda bulundu. İpekli Antalya’ya meslek hastalıkları hastanesinin bir an önce yapılmasını istedi.

İşyeri hekimi Doktor Yavuz İpekli ölümlü iş kazaları ve meslek hastalıklarında ülkenizim dünyadaki yeri ve yapılması gerekenlerle ilgili açıklamalarda bulundu İpekli Antalya’ya meslek hastalıkları hastanesinin bir an önce yapılmasını istedi. İpekli, günümüzde gerek dünyanın, gerekse ülkemizin ekonomik ve sosyal anlamda en önemli sorunlarından biri haline gelen iş kazaları ve mesleki hastalıklar konusunu değerlendirerek, “İş kazaları ve mesleki hastalıklarını önlemek gereklilik değil, zorunluluk olmalı. Türkiye örneğini ilimize Antalya’ya indirgediğimizde küçük bir model olarak aynı problemler mevcut. Antalya aynı zamanda hatırı sayılır bir sanayisi de olmasına rağmen ne yazık ki; Bir Meslek Hastalıkları Hastanesi yok” dedi. Dünyada pek çok farklı yasal düzenlemeye rağmen iş sağlığı ve güvencesinin tam olarak temin edilebilmesi konusunda istenilen düzeye erişilemediğini kaydeden Yavuz İpekli, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre dünyada her 15 saniyede bir işçinin iş kazaları veya meslek hastalıkları sebebiyle hayatını kaybediyor. Dünyada yılda yaklaşık 300 milyon iş kazası sonucu 6 bin 300, meslek hastalıkları nedeniyle ise yaklaşık 2 milyon işçi yaşamını yitiriyor. İş kazası ve meslek hastalıklarının küresel ekonomiye maliyeti 3 trilyon doları buluyor” dedi.

Meslek hastalıkları
Yavuz İpekli, gelişmekte olan ülkelerde, İSG ( İşçi Sağlığı ve Güvenliği) hizmetlerinin bin bir türlü sıkıntı ve zorluklarla sürdürüldüğünü anlatarak, “Ne yazık ki, daha birkaç yıl öncesine kadar yasası bile olmayan bu alan sadece 50 işçi üzerinde çalışanı olan işletmelerde zorunluydu. Diğerlerinden bir kısmı işçileri fazla rapor alıyor, sürekli hastaneye gidiyor işgücü kaybı oluyor diye, bir kısmı da sadece yasal zorunluluktan dolayı işyeri Hekimi çalıştırıyordu. Türkiye ölümlü iş kazaları ve meslek hastalıklarında Avrupa’da birinci, dünya’da İkinci ülke sıralamasına yerleşti. Tüm baskılara ve İLO ya, ölümlü iş kazalarına rağmen direnmişler adı İş Yasası olan bir yasa çıkaramamışlardı” dedi. Meslek Hastalıkları ile ilgili açıklamaları sürdüren İpekli, “Türkiye’de bir muammadır. Bu konuda ne bir istatistik ne de bir çalışma vardır. Her ilde mutlaka meslek hastalıklarına yönelik bir hastane olmalıdır. Meslek Hastalığı şüphesiyle İstanbul veya Ankara’ya hasta gönderildiğini üzülerek ifade etmek zorundayım” şeklinde konuştu.