0242 237 50 75

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı hazırlıkları

TTB İSİH21T

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) temsilcileri Ankara’da TTB Merkez Konseyi binasında bir araya geldiler.
TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ve TTB İSİH Kol Başkanı Dr. Metehan Akbulut’un TTB adına katıldığı toplantıda 30 Haziran 2022 tarihinde yapılan etkinlikler değerlendirilerek önümüzdeki süreçte yürütülecek olan çalışmalar hakkında tartışma yürütüldü.
6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası’nın onuncu yılının değerlendirilmesini de kapsayan 2022 Kasım ayında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği temalı bir çalıştay düzenlenmesine karar verilen toplantıda, hazırlıklar için görev bölüşümü yapıldı.